Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Rólunk

Az Innovációt a Mindennapokban Közösségfejlesztő Egyesület elsődleges célkitűzése a kreatív gondolkodás, az öngondoskodás, az innováció iránti igény felkeltése, fenntartása az emberi, a mikroközösségi, a társadalmi szinteken és a környezetünk iránti igényesség fokozása.

Céljaink megvalósítása érdekében együttműködünk minden állami, civil és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. A céljaink megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági tevékenységet folytathatunk.

Feladataink:

  • Innováció a mikroközösségben – kutatási és fejlesztési programok kidolgozása, csatlakozás ilyen futó programokhoz, kutatási infrastruktúra fejlesztése, projektek segítése.
  • Környezeti és természetvédelmi feladatok megvalósításának segítése. Környezetkímélő technológiák kialakítása, energiahatékonyság támogatása, megújuló energiaforrások hasznosításának fokozása, fenntartható fejlődés elősegítése.
  • Üzleti együttműködések támogatása, fejlesztése, közös stratégiák, programok támogatása. Határon átnyúló együttműködések elősegítése, támogatása, népszerűsítése.
  • Tehetségek felkutatása, tehetséggondozás, példaszerű életutak segítése.
  • Az öngondoskodási, önképzési sikeres modellek kidolgozása, feltárása és bemutatása. A folyamatban résztvevők szükség szerinti támogatása.
  • A célok népszerűsítését fokozó kulturális, szabadidő és sport programok szervezése, támogatása. Továbbképzések, konferenciák, tréningek, tapasztalatcserék szervezése, koordinálása.
  • Minden olyan tevékenységet folytathat, amely a célok elérését segítik.

Célkitűzéseink eléréséhez a Te támogatásdora is szükség van! Adni öröm! Az egyesület adószáma: 18748905-1-15